Ruim 100 verhalen over emigreren naar Spanje

 Emigrant in Spanje is een online verzameling van ruim 100 emigratieverhalen van Nederlandse en Belgische emigranten over emigreren en over hun eigen emigratie naar Spanje.

Bedoeld om iedereen die interesse heeft om te  emigreren naar Spanje of zelf plannen heeft voor een emigratie naar Spanje van ervaringsverhalen te voorzien.

Op het Internet is meer dan voldoende goede informatie te vinden over de praktische zaken rondom een emigratie naar Spanje. Het ontbreekt de emigrant in spe dan ook zeker niet aan voldoende praktische informatie. En gelukkig maar want al deze praktische informatie is bijzonder belangrijk bij het voorbereiden van een verhuizing naar Spanje. Een goede gedegen voorbereiding

Maar naast deze praktische zaken spelen juist ook emotionele zaken een hele belangrijke rol. Veel mensen proberen zich een voorstelling te maken hoe hun nieuwe leven in Spanje uit zal gaan zien. Een belangrijke bron daarbij zijn de ervaringen van anderen die deze stap al eerder hebben gezet. Hoe hebben zij het beleefd, waar liepen ze tegen aan en welke tips en adviezen hebben ze eventueel. Het emigratieverhaal van anderen is voor veel aspirant emigranten verhelderend en vooral ook  vaak inspirerend.

Emigratieverhalen om lekker bij weg te dromen

Emigrant in Spanje geeft juist deze insteek weer. Verhalen en ervaringen van emigranten die naar Spanje zijn verhuisd en daar een compleet nieuw leven hebben opgebouwd. Lees de verhalen om erbij weg te dromen of juist om naast alle positieve verhalen ook de andere kant te bekijken. Zo ontstaat een veel reëeler beeld van wat emigreren naar Spanje nu precies allemaal inhoudt.

Maak gebruik van alle kennis en ervaring die gedeeld wordt. Gebruik de emigratieverhalen om meer gevoel te krijgen bij een leven in Spanje. Gebruik ook zeker de tips en adviezen die gegeven worden om een goede start in Spanje te maken.